Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku (dále U3V) patří mezi významné činosti Fakulty společenských studií Vysoké školy Humanitas.

 

 

Nabízí neprofesní vzdělávací a zájmovou odbornou činnost v oblasti celoživotního vzdělávání zájemcům z regionu Vsetínska, a to především seniorům ve starobním důchodu, ale i zájemcům mladším, kteří jsou v invalidním důchodu nebo se zdravotním znevýhodněním. Míra dosaženého vzdělání není podstatná, neboť ve výuce se navazuje především na dosavadní životní zkušenosti studentů. Student U3V není student ve smyslu zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách. Avšak vzdělávací činnosti v rámci U3V nepochybně pozitivně ovlivní životy studentů, neboť jim umožňují udržet krok s rychlým vývojem civilizace a smysluplně a kvalitně naplňovat volný čas. Neméně významný je i sociální kontakt se studenty věkově i názorově blízkými.

 

 

Studium

Organizace akademického roku:

Studium U3V je koncipováno jako dvouleté. V prvním roce je výuka společná pro všechny studenty – zaměření je Všeobecné a obsahuje cykly přednášek z různých společenskovědních oborů. Ve druhém roce studia si student volí studijní směr: Zdravý životní styl nebo Humanitní směr.


Výuka jednotlivých předmětů probíhá zpravidla dvě vyučovací hodiny týdně po dobu 15 týdnů v semestru zimním a v semestru letním. K úspěšnému ukončení ročníku je nutná nejméně 60% účast studenta ve výuce. Na závěr každého studijního roku předloží student ročníkovou práci. Po úspěšném ukončení dvouletého studia U3V obdrží student při slavnostní promoci Osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku na Fakultě společenských studií Vysoké školy Humanitas ve Vsetíně.

Student má po dobu studia na U3V možnost využívat zařízení fakulty, jako je knihovna, počítačová učebna, internet, elektronická pošta apod.Pro zájemce - Přihláška na Univerzitu třetího věku

Podmínkou přijetí na U3V v daném akademickém roce je vyplnění závazné přihlášky a zaplacení stanovených poplatků.

Vyplněnou a podepsanou přihlášku (viz níže) elektronicky odešlete na info@huni.cz nebo osobně či doporučeně poštou na adresu: 
Vysoká škola Humanitas
Fakulta společenských studií
Smetanova 266
755 01 Vsetín

V případě problémů s elektronickou přihláškou kontaktujte, prosím, osobně nebo telefonicky, děkanát v úředních hodinách.

Manipulační poplatek za přihlášení ke studiu činí 100,- Kč.

Poplatek za 1 rok studia činí 2000,- Kč.

Platba se provádí v hotovosti oproti dokladu na děkanátu fakulty.


Informace o souboru Velikost 298 kB | Aktualizováno 10.09.14 | Typ souboru application/msword
 UNIVERSITAS HUMANITAS

Copyright ©2024 | Právní ustanovení

Kontaktní formulář


Všechny položky jsou povinné pro odesláni dotazu.

Česko-slovenská univerzita

Vysoká škola Humanitas v Sosnowci
Fakulta společenských studií Vsetín

Office365Virtual UniversityFacebook

HUNI U3V