Základní informace o fakultě

Jsme zahraniční vysoká škola působící na českém území s výukou v českém a případně ve slovenském jazyce.

 

Vysoká škola Humanitas v Sosnowci (Wyższa Szkola Humanitas  w Sosnowcu), která byla založena v roce 1997, patří mezi prestižní soukromé vysoké školy v Polsku. Díky kvalitnímu vědecko-pedagogickému sboru má za sebou již dvacetiletou úspěšnou tradici, dokazovanou řadou osobností - absolventů školy i hodnotícími rankingy.


Se záměrem rozšířit svoji působnost o další fakultu, ale na území České republiky, vznikla na základě žádosti Vysoké školy Humanitas rozhodnutím polské Akreditační komise a polského Ministerstva vědy a vysokého školství nová Fakulta společenských studií se sídlem ve Vsetíně. Nově vzniklá fakulta je výsledkem společného projektu polské Vysoké školy Humanitas a úspěšné české Střední školy Kostka.


Klidné město Vsetín, sídlo Fakulty společenských studií, jehož počátky sahají do přelomu 13. a 14. století, má v současné době cca 27000 obyvatel.  Rozkládá se v nádherném prostředí po obou stranách řeky Vsetínské Bečvy na úpatí Vsetínských, Hostýnských a Vizovických vrchů. Jako dominanta ční nad městem renesanční zámek s vyhlídkovou věží z počátku 17. století, který poskytuje své historické prostory pro významné společenské akce. Mimo zámku se město chlubí řadou dalších významných staveb. To vše dohromady poskytuje vynikající prostředí pro pořádání zajímavých kulturních akcí - Valašské záření, Mezinárodní folklorní festival Vsetínský krpec, mezinárodní fotosoutěž Interfotoklub, Jazzový festival nebo Letní filmový maraton apod.

 

Nově vzniklá Fakulta společenských studií poskytuje studium ve studijních programech akreditovaných v zahraničí, a tímto umožňuje studovat zahraniční vysokou školu v domácím prostředí. Na základě prověření všech dokumentů a skutečností ze strany českého MŠMT je zapsána v registru zahraničních evropských škol, které jsou oprávněny poskytovat v České republice vzdělávání v akreditovaných studijních programech (viz http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/prehled-vysokych-skol-v-cr-3 ).

Fakulta je členěna do dvou ústavů – Ústav pedagogiky a psychologie a Ústav komunikace a žurnalistiky. Zájemcům o studium na Fakultě společenských studií je nabízeno v současné době tříleté kombinované bakalářské studium ve dvou studijních programech a čtyřech studijních oborech:

  • Studijní program Pedagogika se studijními obory Aristologie, Předškolní pedagogika a Pedagogika volnočasových aktivit

  • Studijní program Psychologie se studijním oborem Psychologie.

Od akademického roku 2017/18 je zájemcům ve studijním programu "Pedagogika" nabízeno navazující kombinované magisterské studium studijního oboru "Management vzdělávání".

Studium je realizováno ve vybavených učebnách a ostatních zařízeních v areálu školy.


Studijní obory jsou definovány na základě marketingového výzkumu, který se podrobně zabýval potřebami zaměstnavatelů a možnostmi uplatnitelnosti absolventů na trhu práce ve spádovém území pokrývajícím příhraniční oblasti Moravy a Slovenska. V okruhu cca 100 kilometrů nejsou tyto či podobné obory významně zastoupeny.Komenský: „Nehleď na to, co jsou nyní, než co býti mají, a uhlídáš důstojnost jejich“.

 UNIVERSITAS HUMANITAS

Copyright ©2024 | Právní ustanovení

Kontaktní formulář


Všechny položky jsou povinné pro odesláni dotazu.

Česko-slovenská univerzita

Vysoká škola Humanitas v Sosnowci
Fakulta společenských studií Vsetín

Office365Virtual UniversityFacebook

HUNI Základní informace