Vaše nejčastější dotazy

 

 

Existují v průběhu studia nějaké další poplatky mimo školného?

Součástí školného nejsou úhrady za případné kurzy a exkurze, je vybírán poplatek za promoci a několik dalších poplatků za administrativní úkony, např. za uznání výsledků předchozího studia (seznam je na webových stránkách na úřední desce).

 

 

Jak je organizována výuka v kombinovaném (dálkovém) studiu?

Konzultace i zkoušky v kombinovaném studiu probíhají jednou za dva až tři týdny, a to vždy výhradně o víkendech (cca 5x za semestr). V sobotu převážně od 10 do 17-18h, v neděli od 9 (10) do 16-17 h. Časový harmonogram vychází z aktuálního počtu předmětů v jednotlivých semestrech a počtu studentů dělených na skupiny, takže uvedené časy jsou jen orientační a každý semestr se mohou měnit.

 

 

Ve kterých oborech a kdy bude realizováno magisterské studium?

Magisterské studium oboru Management vzdělávání bylo zahájeno od akademického roku 2017/18. O otevření navazující magisterské studia oboru Psychologie uvažujeme.

 

 

V jakém jazyce probíhá výuka a které cizí jazyky se na škole vyučují?

Veškerá výuka probíhá ve Vsetíně v českém jazyce (případně v několika případech ve slovenském). Z cizích jazyků je umožněn výběr studia anglického, německého i ruského jazyka. Výuka cizího jazyka probíhá formou e-learningu po dobu čtyř semestrů (dvou semestrů u magisterského studia) a je zakončena zkouškou. 

 

 

Jaká je skladba pedagogického sboru?

Pedagogický sbor je složen ze zkušených pedagogů – profesorů, docentů, asistentů s vědeckou hodností i zkušených odborníků z praxe.  

 

 

Je titul (Lic.) získaný na naší fakultě uznatelný?

Vzájemné uznávání titulu je definováno platnými dvoustrannými i mnohostrannými mezinárodními smlouvami. V případě ČR je vzájemné uznávání titulů zaručeno těmito smlouvami podle § 106 zákona o vysokých školách: Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném uznávání částí studia, rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulů vydávaných v České republice a Polské republice (sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 104/2006 Sb. m. s. ze dne 16. ledna 2006, dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 12 odst. 1 dnem 1. listopadu 2006).

 
 UNIVERSITAS HUMANITAS

Copyright ©2024 | Právní ustanovení

Kontaktní formulář


Všechny položky jsou povinné pro odesláni dotazu.

Česko-slovenská univerzita

Vysoká škola Humanitas v Sosnowci
Fakulta společenských studií Vsetín

Office365Virtual UniversityFacebook

HUNI Nejčastější otázky