Studium

Na Fakultě společenských studií jsou realizovány dva akreditované studijní programy – Pedagogika a Psychologie, které se člení do následujících bakalářských studijních oborů: Předškolní pedagogika, Pedagogika volnočasových aktivit, Sociální pedagogika a Psychologie, a magisterského oboru Management vzdělvání. Vyučuje se rovněž obor Žurnalistika a sociální komunikace a Aristologie, které se již nově neotevírají.
Student

Management vzdělávání

Management vzdělávání

Absolvent navazujícího magisterského studia oboru Management vzdělávání je vysokoškolsky vzdělaný odborník, plně kvalifikovaný pro různé řídící pozice a funkce spojené s řízením a rozvojem výchovně vzdělávací soustavy.

Forma studia: kombinovaná

Více informací o studijním oboruPřihláška ke studiu

Student

Předškolní pedagogika

Předškolní pedagogika

Absolvent studia je plně kvalifikovaný(á) učitel(ka) ve státních i soukromých mateřských školách a dalších předškolních zařízeních.

Forma studia: prezenční i kombinovaná

Více informací o studijním oboruPřihláška ke studiu

Student

Pedagogika volnočasových aktivit

Pedagogika volnočasových aktivit

Absolvent studia je plně kvalifikovaný pedagogický pracovník v zařízeních zaměřených na volnočasové aktivity dětí, mládeže a dospělých (např. Střediska volného času, DDM, lázeňská zařízení apod.)

Forma studia: prezenční i kombinovaná

Více informací o studijním oboruPřihláška ke studiu

Student

Sociální pedagogika

Sociální pedagogika

Absolvent studia je kvalifikovaný odborník pro práci v orgánech státní správy a samosprávy, školství, léčebně-výchovných zařízeních, domovech mládeže, reedukačních a diagnostických centrech, nápravných zařízeních apod.

Forma studia: kombinovaná

Více informací o studijním oboruPřihláška ke studiu

Student

Psychologie

Psychologie

Absolventi tříletého studia psychologie jsou připraveni pro práci psychosociální povahy v orgánech státní správy a samosprávy, v oblasti sociálních služeb, ve středním podnikovém managementu, ve sdělovacích prostředcích, ve výzkumných odděleních, v redakční práci, v ozbrojených složkách apod.

Forma studia: kombinovaná

Více informací o studijním oboruPřihláška ke studiu

Student

Transkulturní edukace

Transkulturní edukace

Absolvent tříletého studia oboru Transkulturní edukace je vysokoškolsky vzdělaný odborník, plně se orientující v současných problémech migrace a globalizace. Je schopen komunikovat s lidmi různých kultur, seznamovat je s problematikou českého a evropského kulturního prostředí, informovat o nebezpečích integrace apod. Uplatnění nachází v různých orgánech státní správy a samosprávy, a dalších organizacích a institucích, které se věnují azylantům, migrantům nebo národnostním menšinám.

Forma studia: kombinovaná

Více informací o studijním oboruPřihláška ke studiu


Cena studia

  • Bakalářské studium: pro akademický rok 2018/2019 je stanoveno roční školné ve výši 37200,-, možno hradit ve 12 měsíčních splátkách po 3.100,- Kč měsíčně
  • Magisterské studium: pro akademický rok 2018/2019 je stanoveno roční školné ve výši 40800,-, možno hradit ve 12 měsíčních splátkách po 3.400,- Kč měsíčně. Pro absolventy jiných než vyžadovaných studijních programů (pedagogika, psychologie) je stanoveno roční školné ve výši 46800 Kč, možno hradit ve 12 měsíčních splátkách po 3.900 Kč měsíčně.
 UNIVERSITAS HUMANITAS

Copyright ©2024 | Právní ustanovení

Kontaktní formulář


Všechny položky jsou povinné pro odesláni dotazu.

Česko-slovenská univerzita

Vysoká škola Humanitas v Sosnowci
Fakulta společenských studií Vsetín

Office365Virtual UniversityFacebook

HUNI Studium