Aktuality

Co se událo na půdě fakulty v posledních dnech a týdnech? Co je aktuální, o čem se mluví? Vše na tomto místě.

Celkem 1 aktualita

Celkem 6 aktualit

03

Přijďte se seznámit s naší fakultou v sobotu 7. 4. 2018 od 9 hodin!

Zveme Vás tímto srdečně na setkání s vedením a pracovníky naší vysoké školy, na prohlídku  prostor, v níž probíhá výuka, i na přednášky aj, které ten den probíhají pro obor Předškolní pedagogika, Pedagogika volnočasových aktivit a Psychologie. V úvodu Vás se školou i nabízenými obory seznámí pan děkan prof. PhDr. Bohuslav Hodaň, CSc. a pan proděkan PaedDr. Karel Kostka, MBA, Ph.D.
Časový harmonogram:
8,50 hod             sraz na děkanátu (vchod z hlavní silnice)
9 hod                  zahájení v aule, informace a zodpovídání dotazů – vchod z parkoviště za školou
                           (pan děkan a proděkan)
9,30, příp. 9,40  hod prohlídka nové budovy
10 hod                účast na přednášce pro obor Předškolní pedagogika – Logopedie (výuka končí
                           studentům ve 12,15 hod)
10,30 hod  (případně dříve)  odchod do auly v SPŠS v areálu školy, účast na přednášce pro obor
                           Psychologie –  Úvod do speciální pedagogiky (pro studenty končí ve 14 hod)

V případě zájmu si můžete v odpoledních hodinách od 15 hod u oboru Psychologie vybrat ze seminářů Český jazyk – konverzace nebo Psychologie 2.
U oboru Předškolní pedagogika bude možno si vybrat od 13 hod ze seminářů Pedagogika zdraví a Sociální pedagogika.
Obor Pedagogika volnočasových aktivit má celý den program v nové tělocvičně v rámci výuky předmětu Psychomotorika (10 - 16 hod)

Účast na výuce si může každý zájemce zvolit či prodloužit dle vlastního uvážení.
Fotka uživatele Fakulta společenských studií Vsetín.Celkem 4 aktuality

Celkem 6 aktualit

Celkem 4 aktuality

Celkem 3 aktuality

Celkem 5 aktualit

Celkem 6 aktualit

 UNIVERSITAS HUMANITAS

Copyright ©2021 | Právní ustanovení

Kontaktní formulář


Všechny položky jsou povinné pro odesláni dotazu.

Česko-slovenská univerzita

Vysoká škola Humanitas v Sosnowci
Fakulta společenských studií Vsetín

Office365Virtual UniversityFacebook

HUNI Aktuality